SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca – Martyną Świtała

Zastępca przewodniczącej – Anna Skiba

Sekretarz – Zuzanna Czarnecka

 

Członkowie
Rady Samorządu Uczniowskiego

Zuzanna Ptak

Aleksandra Szczęśniak

Piotr Orłowski

Aleksander Grzelak

 

Opiekunowie 
 Samorządu Uczniowskiego

Monika Pachołek, Sylwia Dymek