SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Spotkanie delegacji uczniów klas II z kierownikiem referatu PUP- p. Andrzejem Kaczanowiczem 20.11.2017r. Wszystkie

Data: 07-12-2017

Cel spotkania: cele i zadania Urzędu Pracy. Uświadomienie młodzieży wagi edukacji:  wykształcenia, wyniku egzaminu gimnazjalnego, podejmowanie decyzji o dalszym kształceniu w szkole ponadgimnazjalnej dla przyszłej kariery zawodowej uczniów. Pomoc w  podejmowaniu decyzji odnośnie  wyboru kierunków szkół ponadgimnazjalnych,  biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy.

 

Pan kierownik Andrzej Kaczanowicz przyjął nas bardzo serdecznie i sprezentował wszystkim gościom notatniki. Opowiadał o tym czym się zajmują urzędnicy biura pracy? Kto trafia  najczęściej do Urzędu Pracy?  Na jaką  pomoc mogą liczyć petenci? Co mogą zrobić już dziś uczniowie Gimnazjum, by nie zostać osobą  bezrobotną? Jakie umiejętności i  zawody są obecnie preferowane?

Dowiedzieliśmy się:

  • Struktura referatu to kierownik, doradca zawodowy, pośrednik pracy, stażysta
  • Wskaźnik bezrobocia w powiecie koszalińskim na koniec października 2017r. wyniósł- 13,4%  a   w mieście Koszalin- 5,4% w Bobolicach 5,6% Zasiłek dla bezrobotnych jest uzależniony od stażu pracy osoby bezrobotnej.  Pierwsze 3 miesiące – jest wyższy wynosi 120%  kolejnych 9 miesięcy- 80% razem 12 miesięcy. Najwyższy zasiłek wynosi 851,63zł netto najniższy 461,06zł netto.
  • Najwięcej osób bezrobotnych jest w grupie osób bez zawodu. Najmniej osób bezrobotnych jest z wyższym wykształceniem.
  • Zawody deficytowe dla pow. koszalińskiego to:

-robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane

-kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

-funkcjonariusze służby więziennej

-urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

-administratorzy systemów komputerowych

-uliczni sprzedawcy żywności

-ratownicy medyczni

- operatorzy maszyn do prania

-pracownicy obsługi płacowej

-operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

-planiści produkcyjni

-technicy sieci internetowych

  • Zawody nadwyżkowe- operator maszyn rolniczych i leśnych, sprzedawcy sklepowi, pomoc kuchenna, monter i serwisant instalacji i urządzeń teleinformatycznej, artysta plastyk, elektrycy budowlani, robotnicy obróbki kamienia, rolnik, robotnik leśny, maszynistka i operator edytorów tekstu, jubiler złotnik,  dealer i makler aktywów finansowych
  • Pomoc jaką świadczy urząd pracy osobom bezrobotnym:

 - pośrednictwo pracy ( otwarte np.  ogłoszenia na tablicach, zamknięte-kierowanie osoby bezrobotnej bezpośrednio do pracodawcy) np. wiele osób z gminy Bobolice znalazło aktualnie pracę w polanowskiej firmie MACED produkującej karmę dla zwierząt.

- poradnictwo zawodowe   indywidualny plan kariery  prowadzony przez jednego pracownika (jedno okienko- bez odsyłania do innych biur i osób). Badania lekarskie, szkolenia na konkretne stanowisko.

-szkolenia zawodowe ( grupowe i indywidualne)

- aktywizacja osób bezrobotnych – bardzo dużo zadań

- bony szkoleniowe,

-pożyczki,

-studia podyplomowe,

-zwrot 50% kosztów poniesionych na dojazdy do pracy,

-stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej

- doposażenie stanowiska pracy 25tys. zł.

-osoba bezrobotna zakłada po raz pierwszy swoją działalność gospodarczą otrzymuje pomoc finansową.

Środki na pomoc osobom bezrobotnym gromadzone są z funduszu pracy, funduszu rehabilitacji, Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Poszukiwane umiejętności pracowników przez pracodawców :

 

Kompetencje twarde (potwierdzone dokumentem): np.  biegła znajomość języków obcych, prawo jazdy, ratownictwo medyczne, opieki nad osobami starszymi, informatyczne (programowanie), obsługi sprzętów, maszyn….

Kompetencje miękkie – CHĘCI DO PRACY , kreatywność , odwaga, cierpliwość, sumienność, dokładność, staranność, punktualność, koncentracja, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność komunikacji - słuchania i mówienia, autoprezentacji, dobra kondycja zdrowotna, kultura osobista, ambicja, odpowiedzialność, obowiązkowość, dyscyplina, silna wola, samokrytycyzm, współpraca w zespole, asertywności, empatia, szybkie podejmowanie decyzji.

Doświadczenie uczniów!  Praca w wolontariacie, działalność w  Samorządzie Uczniowskim , prace sezonowe.

 

Anna Kuropatnicka

doradca zawodowy