SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Sukces siódmoklasisty Wszystkie

Data: 11-04-2021

Niewątpliwym sukcesem okazał się udział ucznia naszej szkoły  Antoniego Szymańskiego w Konkursie Biologicznym organizowanym corocznie przez Kuratorium  Oświaty w Szczecinie. Mimo, że Antek jest uczniem  klasy siódmej, został już laureatem tego konkursu. Osiągnął czwarty wynik, czyli 90% poprawnych odpowiedzi w teście finałowym. Konkursy przedmiotowe odbywają się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Uczeń przygotowując się do konkursu musiał opanować całą podstawę programową szkoły podstawowej z biologii  oraz dodatkowy materiał  wskazany  w regulaminie. 

Zdobywając tytuł laureata, Antek zapewnił tym sobie zwolnienie  z dodatkowego przedmiotu podczas  egzaminu ósmoklasisty. 

Antoni Szymański ma rozległą wiedzę biologiczną. Szczególnie interesuje  się anatomią i fizjologią człowieka. W przyszłości pragnie studiować medycynę. W kręgu jego zainteresowań jest również chemia i fizyka. W wolnych chwilach gra na pianinie i gitarze, z zapałem gra w szachy. 

            Gratulując Antkowi sukcesu, życzymy realizacji jego planów i marzeń.


 


Cecylia Kula-Tomaszewska