SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Szkolny konkurs BRD Wszystkie

Data: 09-06-2021

8 czerwca  2021r. w SP w Bobolicach odbył się szkolny konkurs wiedzy z BRD ,,Jeden z dziesięciu”. Do rywalizacji przystąpiło siedmioro uczniów klas szóstych. Sześcioro reprezentowało klasę VIc i jeden uczeń klasę VIb. Konkurs odbył się na wzór znanego teleturnieju ,,Jeden z dziesięciu”, który prowadzi  od wielu lat Tadeusz Sznuk.

Etapy gry
I etap – rozpoczęcie gry

 Gracze mają po trzy szanse. Każdemu graczowi prowadzący zadaje dwa pytania. Za jedną złą odpowiedź lub jej brak – zawodnik traci jedną szansę. Dwa błędy eliminują uczestnika z gry. Ci, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie, przechodzą dalej.
II etap
W tym etapie każdy z grających ma tyle szans, ile wyniósł z I etapu. Gracze, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, wskazują zawodnika do następnego pytania. Prowadzący rozpoczyna zadawanie pytań od pierwszego w kolejności zawodnika. Jeśli nie udzielił on dobrej odpowiedzi, traci jedną szansę, a prowadzący zadaje kolejno następne pytania kolejnym graczom tak długo, aż padnie poprawna odpowiedź. Jeżeli wskazany gracz nie odpowie poprawnie - traci jedną szansę, a wskazuje nadal gracz, który ostatni udzielił prawidłowej odpowiedzi. II etap trwa do chwili, kiedy pozostaje trzech graczy.
III etap – finał
Do III etapu przechodzą trzej zawodnicy, którzy:
• dostają po trzy nowe szanse,
• dostają po tyle punktów, ile szans zachowali po dwóch etapach (czyli maksymalnie mogą dostać trzy punkty). Trzy niedobre odpowiedzi lub ich brak – powodują odpadnięcie z gry (utrata trzech szans). W tym etapie w puli jest czterdzieści pytań.
Etap III dzieli się na dwie części:
I część
Prowadzący zadaje pytania wszystkim graczom. Kto pierwszy się zgłosi i poprawnie odpowie na pytanie, otrzymuje dziesięć punktów. Zawodnicy mogą zgłaszać się podczas odczytywania pytania, jednak po zgłoszeniu się do odpowiedzi prowadzący odczytuje pytanie do końca i wtedy zaczyna się pomiar czasu. Zła odpowiedź lub jej brak po naciśnięciu przycisku – to strata szansy. Jeżeli żaden z graczy nie zgłosi się do odpowiedzi w ciągu trzech sekund od momentu zadania pytania – wówczas nikt nie traci szansy. Grający, który pierwszy odpowie dobrze na trzy pytania, rozpoczyna drugą część tego etapu.
II część
Gracz, który udzielił dobrej odpowiedzi może wskazać innego gracza lub sam odpowiadać na kolejne pytanie. Za dobrą odpowiedź gracz otrzymuje dziesięć punktów, a przy wskazaniu na siebie dwadzieścia punktów. Za odpowiedź błędną lub jej brak w ustalonym czasie - następuje strata jednej szansy i kolejnego pytanego wskazuje zawodnik, który uprzednio udzielił dobrej odpowiedzi. W przypadku gdy gracz wskazał na siebie i nie odpowiedział, prowadzący kieruje pytanie do wszystkich i odpowiada ten, kto pierwszy się zgłosi, naciskając przycisk na swoim stanowisku. Jeżeli odpowiedź jest poprawna, gracz, który jej udzielił, ma znów możliwość wyboru – albo odpowiada sam, albo wskazuje innego zawodnika.

I etap konkursu przebrnęło pięcioro uczniów. W II etapie rywalizacja była bardzo zacięta i ostatecznie do III etapu awansowali: Nikola Badzińska, Aleksandra Świerczyńska i Maja Kulka.  Po emocjonującej walce zwyciężyła:

I miejsce – Nikola Badzińska kl VIb
II miejsce – Maja Kulka kl VIc
III miejsce – Aleksandra Świerczyńska kl VIc

Wszystkim uczniom dziękuję za udział w konkursie.


 

Piotr Grzybowski