SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Tydzień Europejski Wszystkie

Data: 23-05-2013

Kilka dni – od 7 do 11 maja 2013r. spędziliśmy w wyjątkowy sposób. Właśnie wtedy odbywał się w naszym mieście Tydzień Europejski – cykliczna impreza zainicjowana przez Stowarzyszenie Młodych Europejczyków,
z panem Siegfriedem Logallem na czele.

To duże i skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne zostało przygotowane we współpracy Urzędu Miasta Bobolic, naszego Gimnazjum i wielu innych bobolickich instytucji. Do naszego miasta przyjechali goście z Litwy, Niemiec i ze Szczecina.

W trakcie pięciodniowego pobytu wszyscy uczestnicy imprezy czynnie angażowali się we wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Mieliśmy wizytę w Kamiennych Kręgach, piknik w lesie, zwiedzanie bobolickiego Panteonu i naszego Regionalnego Muzeum, grę miejską „Poznaj Bobolice”, wspólną dyskotekę, odsłonięcie plakatu „Jesteśmy przyszłością Europy”, sportowy turniej, Festiwal Młodych Europejczyków oraz opracowanie i zredagowanie wspólnej „Rezolucji Młodych Europejczyków”.

Młodzież i opiekunowie mieli liczne okazje do spotkań z politykami i przedstawicielami miejscowego samorządu lokalnego z panią burmistrz Mieczysławą Brzozą i panią wiceburmistrz Grażyną Wiater - Ubysz na czele. Odbyło się wiele oficjalnych spotkań i wysłuchaliśmy licznych wystąpień zaproszonych gości.

Ale chyba najważniejsze były te mniej formalne spotkania młodzieży reprezentującej różne kraje, regiony i tradycje Europy. Młodzi ludzie bardzo szybko radzili sobie z barierami językowymi i nawiązało się wiele przyjaźni, które miejmy nadzieję przetrwają całe lata.

Jak powiedział dyrektor gimnazjum – pan Dariusz Michalak w wystąpieniu podsumowującym ten pracowity tydzień: „Witaliśmy się jako nieznajomi,
a żegnamy jako przyjaciele”. Słowa pana dyrektora najlepiej oddają ideę imprezy i dowodzą, że przerodziła się ona w rzeczywistość.

  

Bogdan Kuropatnicki


 Dzień pierwszy:

 


Dzień drugi:
 Dzień trzeci:
 

   
 

Dzień czwarty:


     
 
   
 Dzień piąty: