SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Wakacje!!! Wakacje czas zacząć ! Wszystkie

Data: 28-06-2022

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki a jednocześnie rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski. Ten długo wyczekiwany przez uczniów dzień w końcu nastąpił. W piątek 24 czerwca 2022r w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2021/2022 o godzinie 8.15 dla uczniów klas I-III a o godzinie 11.00 dla uczniów klas IV-VII, uczniowie klas VIII żegnali się ze swoimi wychowawcami, nauczycielami i murami szkoły w dniu 23 czerwca. Uroczystości po dwóch latach pandemii i związanych z tym obostrzeń zaczęły się tradycyjnie od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania przez wszystkich pieśni szkolnej pt. „Na tej ziemi się urodził”. W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, dyrekcja, przedstawiciele władz samorządowych – Pani Burmistrz Mieczysława Brzoza, przedstawiciel Rady Miejskiej w Bobolicach Pan Jarosław Bączkowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Grażyna Ptak. Wszystkich obecnych na uroczystości przywitał dyrektor szkoły Pan Dariusz Michalak, który w swoim wystąpieniu podsumował mijający rok szkolny, nawiązując do wielu działań szkoły, które były prowadzone w bieżącym roku szkolnym, udziału uczniów w wielu konkursach i zawodach sportowych. Pogratulował uczniom wspaniałych wyników w nauce, wielu zwycięstw i osiągniętych sukcesów. Podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za włożony trud i wspólną pracę na rzecz edukacji i wychowania, podkreślił ważną rolę rodziców, którzy każdego dnia stanowią pierwsze wsparcie dla swoich pociech na tej krętej szkolnej drodze do wiedzy. Podziękowania zostały skierowane również do organu prowadzącego na ręce Pani Burmistrz i wszystkich radnych za to że „sprawy oświaty są przedmiotem ich codziennej troski” oraz Rady Rodziców, która wspierała w różnorodny sposób pracę naszej szkoły. W tym wyjątkowym dniu szczególne słowa podziękowania za trzy letnią współpracę skierował Pan Dyrektor Michalak do Pani Grażyny Jankowskiej, która zakończyła pracę na stanowisku wicedyrektora i przeszła na emeryturę. Pani Burmistrz – Mieczysława Brzoza w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim uczniom za wytężoną pracę w roku szkolnym i pogratulowała szczególnych osiągnięć, podkreśliła ważną rolę, jaką spełniają nauczyciele w procesie dydaktycznym i wychowaniu młodego pokolenia również dziękując im za całoroczną pracę. Za osiągnięcie przez uczniów wysokich wyników w nauce i najwyższych sukcesów w konkursach i zawodach sportowych 30 uczniów klas IV-VII otrzymało z rąk Pani Burmistrz stypendia, które były wypłacane już po zakończeniu uroczystości. Wszyscy życzyli uczniom słonecznych i ciekawie spędzonych wakacji oraz bezpiecznego powrotu do szkoły. Po apelu uczniowie w radosnym nastroju udali się ze swoimi wychowawcami do klas, gdzie otrzymali świadectwa oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom! Życzymy wspaniałych, beztroskich wakacji!

Do zobaczenia 1 września

                                                                                                                          Renata Kowalska


ZAPRASZAMY DO GALERII