SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

WAŻNY KOMUNIKAT Wszystkie

Data: 10-04-2020

 SZANOWNI  PAŃSTWO,

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym  9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl

 Z uwagi na decyzję o zamknięciu Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach  mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników – nie będzie możliwości załatwiania spraw w Szkole. 

        Do Państwa dyspozycji pozostaje kontakt telefoniczny: ☎ +48 608 879 188, 664 044 475, droga elektroniczna: szkola@bobolice.pl lub listowna.


 


Grażyna Jankowska