SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Wolontariusze w Hospicjum Wszystkie

Data: 15-12-2016

Wolontariat to nie tylko satysfakcja i uczucie spełnienia. To wyjątkowa szansa na zdobycie nowych umiejętności, praktycznych doświadczeń i poznanie wspaniałych ludzi. Wolontariat jest doskonałym sposobem na twórcze zapełnienie wolnego czasu. To poczucie bycia potrzebnym i docenionym. Pomoc ma wiele twarzy, a każda z nich jest równie potrzebna i ważna. Przekonali się
o tym  uczniowie naszego gimnazjum, podczas działań, jakie zrealizowane zostały we współpracy
z Hospicjum św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. 11 października 2016r. uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu, zorganizowanym przez doradcę zawodowego panią Annę Kuropatnicką, które poprowadziła wolontariuszka z Hospicjum pani Agnieszka Mozolewska. Tematem przewodnim był wolontariat hospicyjny, pani Agnieszka opowiedziała na czym polega praca wolontariusza w Hospicjum, jakie są jej rodzaje. Uświadomiła młodzieży, że jednym z najważniejszych zadań wolontariusza jest towarzyszenie choremu, czyli pomoc w pielęgnacji, chodzeniu, karmieniu, poruszaniu się na wózku, ale to również czytanie gazety, ciepła rozmowa, wspólne milczenie, trzymanie za rękę, słuchanie. Wolontariat w hospicjum może też mieć charakter niemedyczny
( pomoc w pozyskaniu funduszy, pomoc w pracach porządkowych itp.) oraz akcyjny ( udział w akcjach
i imprezach masowych). Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy mieli możliwość odbycia indywidualnej rozmowy z panią Agnieszką, z czego wiele osób skorzystało. Kontynuacją działań związanych ze współpracą z koszalińskim Hospicjum był udział wolontariuszy
w zorganizowanej po raz pierwszy przez gminę Bobolice w dniu 1 listopada br. akcji „Dar serca”, koordynatorem tego zadania było Centrum Wolontariatu w Bobolicach. Z naszego gimnazjum w kwestowaniu wzięło udział siedmiu uczniów i jeden nauczyciel. Wspólnie udało się zebrać kwotę 3.155,85 zł, która została przekazana na pokrycie kosztów opieki paliatywnej. Kolejnym przedsięwzięciem, w którym wzięli udział nasi wolontariusze wraz z opiekunem był wyjazd w dniu
6 grudnia 2016r. do koszalińskiego Hospicjum. Na tę okoliczność uczniowie przygotowali kartki
i ozdoby świąteczne dla chorych, ubrali mikołajkowe czapeczki. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, życzliwej i niezwykle ciepłej atmosferze, oczywiście towarzyszyła nam pani Agnieszka Mozolewska. Młodzież miała możliwość choć po części przyjrzenia się pracy wolontariuszy
w Hospicjum,  uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym, które poprowadził  pan dyrektor  oraz
w specjalnie na tę okazję przygotowanym poczęstunku. Bardzo wartościowe dla uczniów okazały się wspomnienia p. Teresy, koordynatorki wolontariatu hospicyjnego, która podkreślała, że to dzięki wolontariuszom i życzliwie nastawionemu personelowi Hospicjum przypomina dom, a pacjenci przestają być anonimowymi „przypadkami choroby”. Apelowała o podarowanie swojego czasy i poświęcenie go chorym, bo pomaganie jest dobre, a dobro wraca. Tak wspaniale rozpoczęta współpraca na pewno będzie kontynuowana.

 

Monika Bartczak