SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Wydawanie zaświadczeń absolwentom ósmych klas Wszystkie

Data: 30-07-2020

Uwaga absolwenci szkoły!


31 lipca 2020 r. będą wydawane zaświadczenia i kopie zaświadczeń o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty w następujący sposób:


1. Od godziny 11.00 do 11.30 - absolwenci, których nazwiska zaczynają się od liter A do H.

2. Od godziny 11.30 do 12.00 - absolwenci których nazwiska zaczynają się od liter I do O.

3. Od godziny 12.00 do 12.30 - absolwenci których nazwiska zaczynają się od liter P do Ż.


W pozostałe dni robocze, w godzinach pracy sekretariatu od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym zatelefonowaniu do szkoły - tel. 94 318 74 86.


Dyrekcja