SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Wykaz podręczników do nauki religii na rok szkolny 2022/2023

 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

NA R.SZK.2022/2023 – ZAKUP INDYWIDUALNY PRZEZ RODZICÓW


Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023