SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zajęcia opiekuńcze Wszystkie

Data: 01-06-2020

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25 maja 2020r. dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej uruchomiono zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.Rodzice mają możliwość  na czas pracy pozostawić dziecko pod opieką nauczycieli świetlicy. Dla uczniów naszej szkoły zajęcia opiekuńcze zorganizowano w świetlicy przy ul.Głowackiego  7d. Świetlica działa w oparciu o wytyczne GIS,MZ i MEN z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Zajęcia są nietypowe, ponieważ zgodnie z procedurami uczniowie mają ograniczone możliwości dotyczące współpracy w grupie, wspólnych gier i zabaw, korzystania z zasobów świetlicy. Czas spędzony w świetlicy wymaga cierpliwości i dyscypliny od uczniów, nauczycieli jak i rodziców.

Kamilla Olender