SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 Wszystkie

Data: 25-06-2019

Ten uroczysty i długo wyczekiwany przez uczniów dzień nadszedł dziś 19 czerwca, dwa dni wcześniej niż było to planowane. Po 10 miesiącach wytężonej pracy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły  i zaproszeni goście spotkali się w hali sportowej, aby pożegnać miniony rok szkolny. Była to okazja do podsumowań, podziękowań, pożegnań i rozdania nagród za różne osiągnięcia uczniów.

Uroczystość zaczęła się od powitania zaproszonych gości: pani burmistrz Mieczysławy Brzozy, przewodniczącego rady miejskiej pana Zdzisława Kurty, radnego powiatu pana Sebastiana Jesionowskiego i Krzysztofa Orlikowskiego, przewodniczącego rady rodziców pana Tomasza Jarzyńskiego.

           Nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach na rok szkolny 2019/2020.W skład nowego pocztu weszli uczniowie klasy VIIA: chorąży -Karol Jurkanis, asysta -Zosia Skieresz i Zosia Ratajczak. Jest to trudne i odpowiedzialne zadanie, dlatego też ustępującemu pocztowi sztandarowemu zostały wręczone upominki za wzorowe wypełnianie tej funkcji.

          Pani burmistrz Mieczysława Brzoza podziękowała wszystkim uczniom za wytężoną pracę w minionym roku szkolnym i pogratulowała szczególnych osiągnięć, za które wręczyła 24 nagrody. Następnie 40 uczniów otrzymało stypendium edukacyjne za wysokie wyniki w nauce. Wszystkie nagrody i stypendia finansowane są z budżetu Gminy Bobolice.

          Pani burmistrz Mieczysława Brzoza pożegnała panią Renatę Kowalską, która ustępuje z funkcji dyrektora szkoły, dziękując za wkład pracy w edukację i oświatę na terenie gminy Bobolice.

          Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej, otrzymali świadectwa z paskiem i nagrody książkowe.

          Na koniec pani dyrektor pożegnała odchodzących na emeryturę nauczycieli panią Zofię Mysłek i pana Witolda Sikorskiego. Wszystkim uczniom życzyła udanych i bezpiecznych wakacji. Po apelu uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do klas, gdzie otrzymali świadectwa.

J. Katolik