Zastępstwa w dniu 2023-03-28 - 2023-03-29
Jarosław Bączkowski / 2023-03-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 5 CW - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 5 c - informatyka, 123,Niepł B. Kuropatnicki za nieobecny oddział
5 4 a(2) - informatyka, 123,Niepł I. Skiba za nieobecny oddział
6 5 a - matematyka, 016,Zlicz M. Bartczak  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 HS I. Adamus  
       
Edyta Sobańska / 2023-03-28 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 b(1) - e_plastyczna, 201,Niepł S. Dymek za nieobecny oddział
2 3 b(1) - e_wczesnoszk, 201,Niepł J. Turkowska za nieobecny oddział
3 3 b(1) - wf, SG3,Niepł R. Kowalska za nieobecny oddział
5 L2 1b So - logopeda, 201,Niepł I. Adamus za nieobecny oddział pomoc w świetlicy
6 L4 4ab log. So - ucz. miejsc. i dojeżdż. mający dowóz-zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 IPB I. Skiba  
5 IIPD S. Dymek  
       
Edyta Sobańska / 2023-03-29 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 b(1) - e_wczesnoszk, 201,Płatne G. Jankowska  
2 3 b(1) - wf, 207,Płatne G. Jankowska e.wczesnoszk
3 3 b(1) - e_wczesnoszk, SG2,Niepł P. Grzybowski za nieobecny oddział wf
4 3 b(1) - e_wczesnoszk, 201,Niepł B. Frank-Kończak za nieobecny oddział
5 E.pol. dla UKR. 1-4 So - ucz. miejsc. i dojeżdż. mający dowóz-zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy    
6 4 b(2) - ucz. miejsc. i dojeżdż. mający dowóz-zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 IIPC G. Jankowska  
1 IIbc G. Jankowska  
5 IIPC M. Michalak  
6 IIPD A. Kowalczyk  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN