Zastępstwa w dniu 2018-09-11 - 2018-09-21
Kamilla Olender / 2018-09-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne J. Mokrzycki  
1 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne E. Santysiak  
7 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne E. Rygiel - Strzelczak  
       
Elżbieta Tokarz / 2018-09-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 8 C(2) - Język niemiecki III.1, 202,L4,Niepł D. Olearczyk złączenie grup
5 8 B - Język niemiecki III.1, 114,L4,Płatne K. Strzeszewska matematyka
7 8 A - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu   grupa zdw matematyka czeka na zajęcia w świetlicy
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 PAR2 D. Olearczyk  
       
Małgorzata Krauze / 2018-09-12 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 8 A - Chemia, 117,L4,Płatne J. Katolik  
       
Kamilla Olender / 2018-09-12 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne E. Santysiak  
7 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Niepł J. Mokrzycki  
       
Ewelina Rygiel - Strzelczak / 2018-09-12 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 b - Historia, 121,Opieka,Płatne B. Rewkowska  
2 6 a - Historia, 209,Opieka,Płatne M. Gołucka j.polski
3 6 c - Historia, 209,Opieka,Płatne J. Maszkało j.polski
4 5 c - Historia, 209,Opieka,Płatne M. Gołucka j.polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 PN Ł. Fir  
1 WEJ A. Bartczak  
3 PN J. Maszkało  
       
Elżbieta Tokarz / 2018-09-12 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 B(2) - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi przychodzą później    
2 8 A - Zajecia rozwijające uzdolnienia, 203,L4,Płatne B. Rewkowska geografia
3 3 A(1) - Język niemiecki III.1, 117,L4,Niepł J. Dębski złączenie grup
4 8 B - Język niemiecki III.1, 117,L4,Płatne A. Bartczak  
5 3 C - Wiedza o społeczeństwie, 002,L4,Niepł K. Olender złączenie grup
6 GD geografia, wos, chemia - Uczniowie w świetlicy   3B świetlica
7 8 C - Wiedza o społeczeństwie, 114,L4,Płatne P. Grzybowski matematyka
8 8 A - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 PAR2 J. Katolik  
3 PAR1 I. Zajączkowska  
5 PAR2 B. Rewkowska  
8 PN E. Malinowska  
       
Cecylia Kula-Tomaszewska / 2018-09-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne J. Katolik opieka w świetlicy
       
Elżbieta Malinowska / 2018-09-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 a - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu   niektórzy uczniowie zostają na zajęcia zkk z p. Malazdrą
7 3 C - Uczniowie w świetlicy    
8 ZDW VIIIc I sem. EM - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 PAR1 D. Olearczyk  
6 IP I. Zajączkowska  
       
Dariusz Michalak / 2018-09-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
9 ZAJ ART MUZ 3ABC - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu   lekcja odwołana
       
Jan Mokrzycki / 2018-09-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
9 ZAJ ART PLAST 3Bc - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu   l.odwołana
       
Kamilla Olender / 2018-09-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne J. Dębski  
       
Elżbieta Tokarz / 2018-09-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 B(2) - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi przychodzą później    
3 8 C(1) - Język niemiecki III.0, 121,L4,Płatne A. Bartczak  
4 8 C(2) - Język niemiecki III.1, 202,L4,Niepł D. Olearczyk złączenie grup
5 8 C - Wiedza o społeczeństwie, 113,L4,Płatne P. Grzybowski matematyka
6 8 A - Język niemiecki III.1, 114,L4,Płatne J. Dębski j.angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 PAR2 E. Santysiak  
3 PAR2 J. Szugalski  
5 PAR2 A. Wełna  
       
Anna Kuropatnicka / 2018-09-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 8 B - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
       
Jan Mokrzycki / 2018-09-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 a - Plastyka, 002,L4,Płatne C. Kula-Tomaszewska przyroda
3 5 d - Plastyka, SG2,L4,Płatne B. Kuropatnicki wf
5 5 a - Uczniowie w świetlicy    
6 5 b - Plastyka, 112,L4,Zlicz E. Malinowska zaj. opiekuńcze
7 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,L4,Płatne K. Olender  
8 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,L4,Płatne K. Olender  
9 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,L4,Płatne K. Olender  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 WEJ C. Kula-Tomaszewska  
6 PAR2 I. Mirota  
       
Kamilla Olender / 2018-09-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne E. Rygiel - Strzelczak  
       
Monika Pachołek / 2018-09-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 5 b - Religia, 210,L4,Niepł M. Bartczak złączenie grup
5 6 c - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
6 7 b - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
7 6 a - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 IIP J. Maszkało  
5 PN I. Skiba  
6 PN M. Fir-Szugalska  
       
Elżbieta Tokarz / 2018-09-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 C(2) - Język niemiecki III.1, 114,L4,Płatne A. Bartczak  
2 8 B - Język niemiecki III.1, 201,L4,Płatne B. Rewkowska geografia
3 8 C - Zajecia rozwijające uzdolnienia, 016,L4,Płatne P. Grzybowski matematyka
4 3 A(2) - Język niemiecki III.1, 114,L4,Płatne A. Bartczak  
5 8 C(1) - Język niemiecki III.0, 203,L4,Płatne D. Olearczyk j.angielski
6 8 A - Język niemiecki III.1, 113,L4,Płatne B. Rewkowska geografia
7 3 B - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 PAR2 A. Wełna  
2 PAR2 B. Kuropatnicki  
5 PAR2 E. Malinowska  
7 PAR1 P. Grzybowski  
       
Aleksandra Wełna / 2018-09-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 6 a - Matematyka, 016,UM,Płatne E. Rygiel - Strzelczak historia
6 5 d - Matematyka, 016,UM,Płatne E. Rygiel - Strzelczak historia
7 ZDW VII a II sem. AW - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
       
Anna Kuropatnicka / 2018-09-17 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 8 C - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
8 8 A - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu    
       
Jan Mokrzycki / 2018-09-17 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne M. Pachołek  
1 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne J. Katolik  
       
Marta Fir-Szugalska / 2018-09-18 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 B - Biologia, 201,L4,Płatne B. Rewkowska geografia
5 3 C - Biologia, 201,L4,Płatne K. Strzeszewska matematyka
6 3 A - Biologia, 201,L4,Płatne B. Rewkowska geografia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 IIP M. Gołucka  
5 IP M. Susiak  
       
Kamilla Olender / 2018-09-18 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne M. Pachołek  
1 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne E. Santysiak  
7 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne I. Zajączkowska  
       
Elżbieta Tokarz / 2018-09-18 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 8 C(2) - Język niemiecki III.1, 202,L4,Niepł Z. Mysłek zaj. opiekuńcze
5 8 B - Język niemiecki III.1, 114,L4,Płatne M. Zieniewicz WOS
7 8 A - Język niemiecki III.1, 209,L4,Płatne M. Susiak historia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 PAR2 B. Rewkowska  
6 WEJ I. Mirota  
       
Marta Fir-Szugalska / 2018-09-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 5 a - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi przychodzą później    
2 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 IIP E. Santysiak  
       
Joanna Katolik / 2018-09-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 7 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 5 a - Język polski, 201,Konk.,Płatne M. Gołucka  
       
Bogdan Kuropatnicki / 2018-09-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 A(2) - Wychowanie fizyczne, SG3,za sobotę,Niepł Z. Rewkowski za nieobecny oddział
2 3 C - Wychowanie fizyczne, 002,za sobotę,Niepł J. Bączkowski opieka w świetlicy
3 3 C - Wychowanie fizyczne, FIT,za sobotę,Płatne Z. Rewkowski  
4 6 b - Wychowanie fizyczne, 120,za sobotę,Płatne A. Bartczak j.niemiecki
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 SK Z. Rewkowski  
2 HS J. Bączkowski  
       
Anna Malazdra / 2018-09-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 c - kszt.zint, Sala_1C,Wyc,Płatne M. Michalak  
3 1 c - kszt.zint, Sala_1C,Wyc,Płatne E. Sobańska  
4 1 c - kszt.zint, Sala_1C,Wyc,Płatne B. Kostewicz  
5 1 c - kszt.zint, Sala_1C,Wyc,Płatne A. Banaszek  
       
Kamilla Olender / 2018-09-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Niepł Z. Mysłek  
7 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne J. Mokrzycki  
       
Ewelina Rygiel - Strzelczak / 2018-09-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 b - Historia, 121,Wyc,Płatne M. Pachołek opieka w świetlicy
2 6 a - Historia, 209,Wyc,Niepł A. Wełna Matematyka
3 6 c - Historia, 209,Wyc,Niepł C. Kula-Tomaszewska przyroda
4 5 c - Historia, 209,Wyc,Niepł J. Mokrzycki plastyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 WEJ E. Malinowska  
3 PN C. Kula-Tomaszewska  
       
Elżbieta Tokarz / 2018-09-19 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 B(2) - Język niemiecki III.1, 114,L4,Płatne A. Bartczak  
2 8 A - Zajecia rozwijające uzdolnienia, 111,L4,Płatne M. Zieniewicz WOS
3 3 A(1) - Język niemiecki III.1, 117,L4,Niepł Z. Mysłek zaj. świetlicowe
4 8 B - Język niemiecki III.1, 114,L4,Płatne A. Kowalczyk fizyka
5 3 C - Wiedza o społeczeństwie, 210,L4,Płatne A. Kowalczyk fizyka
6 GD geografia, wos, chemia - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 8 C - Wiedza o społeczeństwie, 114,L4,Płatne B. Rewkowska geografia
8 8 A - Wiedza o społeczeństwie, 121,L4,Płatne B. Rewkowska geografia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 PAR2 A. Kowalczyk  
3 PAR1 B. Rewkowska  
5 PAR2 M. Krauze  
       
Marta Fir-Szugalska / 2018-09-20 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 8 C - Biologia, ,L4,Niepł D. Michalak apel
3 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 5 c - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu   zaj. zkk na 7 lekcji będą
7 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 IIP I. Skiba  
       
Cecylia Kula-Tomaszewska / 2018-09-20 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne M. Pachołek  
       
Dawid Olearczyk / 2018-09-20 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 5 b - Wychowanie fizyczne, SG3,Uspr,Niepł M. Bartczak uczniowie na apelu
3 4 b - Wychowanie fizyczne, 114,Uspr,Niepł M. Bartczak z. profilaktyczne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 PAR1 E. Malinowska  
       
Elżbieta Tokarz / 2018-09-20 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 B(2) - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi przychodzą później    
3 8 C(1) - Język niemiecki III.0, 202,L4,Niepł J. Dębski j.angielski
4 8 C(2) - Język niemiecki III.1, 202,L4,Niepł D. Olearczyk j.angielski
5 8 C - Wiedza o społeczeństwie, 113,L4,Płatne M. Krauze chemia
6 8 A - Uczniowie w świetlicy    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 PAR2 E. Santysiak  
3 PAR2 P. Grzybowski  
5 PAR2 I. Skiba  
       
Agnieszka Bartczak / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 6 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 6 b(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 J.niemiecki 5bd III.1 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 PAR2 C. Kula-Tomaszewska  
       
Jerzy Dębski / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 c - Język angielski III.1, 202,Wyc,Niepł E. Rygiel - Strzelczak historia za nieobecny oddział
3 6 b(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 A(1) - Język angielski III.0, SG2,Wyc,Niepł B. Kuropatnicki wf za nieobecny oddział
5 8 C(2) - Język angielski III.0, 123,Wyc,Niepł P. Grzybowski informatyka za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 IP M. Gołucka  
3 PAR1 B. Rewkowska  
       
Marta Fir-Szugalska / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 8 A - Biologia, 201,L4,Płatne J. Bączkowski matematyka
2 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 8 A - Godzina z wychowawcą, 002,L4,Niepł P. Grzybowski świetlica za nieobecny oddział
5 3 BIB - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 GD fizyka, biologia, historia - Biologia, 201,L4,Płatne K. Strzeszewska matematyka w 3c
       
Joanna Katolik / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 c - Język polski, 203,Wyc,Niepł C. Kula-Tomaszewska za nieobecny oddział
4 7 a - Język polski, 203,Wyc,Niepł Z. Rewkowski za nieobecny oddział
5 7 b - Język polski, 201,Wyc,Niepł M. Pachołek za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 PAR1 M. Krauze  
       
Anna Kuropatnicka / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 8 B - Dojeżdżający w świetlicy miejscowi idą do domu   do odpracowania
       
Anna Malazdra / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 c - kszt.zint, Sala_1C,Konf,Płatne E. Sobańska  
4 1 c - kszt.zint, Sala_1C,Konf,Płatne E. Sobańska  
5 1 c - Wychowanie fizyczne, Sala_1C,Konf,Płatne E. Sobańska  
       
Joanna Maszkało / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 6 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 6 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Jan Mokrzycki / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 a - Plastyka, 002,L4,Niepł M. Gołucka za nieobecny oddział
3 5 d - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 5 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 WEJ I. Skiba  
       
Dawid Olearczyk / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 8 A - Wychowanie fizyczne, 201,Wyc,Niepł A. Kowalczyk za nieobecny oddział
4 8 B - Wychowanie fizyczne, 201,Wyc,Niepł C. Kula-Tomaszewska biologia za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 HS K. Strzeszewska  
       
Kamilla Olender / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 ŚW - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, 002,2op.św.,Płatne M. Pachołek  
       
Witold Sikorski / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 c - Matematyka, 017,Wyc,Niepł E. Rygiel - Strzelczak za nieobecny oddział
6 7 a - Matematyka, 017,Wyc,Płatne B. Rewkowska geografia
       
Elżbieta Tokarz / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 C(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 8 B - Okienko dla uczniów    
3 8 C - Okienko dla uczniów    
4 3 A(2) - Okienko dla uczniów    
5 8 C(1) - Okienko dla uczniów    
6 8 A - Okienko dla uczniów    
7 3 B - Okienko dla uczniów    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 PAR2 J. Bączkowski  
2 PAR2 B. Kuropatnicki  
5 PAR2 J. Mokrzycki  
7 PAR1 J. Szugalski  
       
Aleksandra Wełna / 2018-09-21 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 6 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN