SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zdalne nauczanie Wszystkie

Data: 27-04-2020
  

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy , że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo  został opublikowany  harmonogram egzaminówEgzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Dziękujemy Państwu za wspieranie swoich dzieci, a naszych  uczniów  i  nauczycieli  za  wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość. Z życzeniami zdrowia .

                                                      Dyrekcja SP im.H.Sienkiewicza w Bobolicach