SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Żegnajcie wakacje, witaj szkoło! Wszystkie

Data: 05-09-2017

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej przyszedł czas na powitanie roku szkolnego 2017/2018. Nowy rok szkolny rozpoczął się uroczystą Mszą świętą w Kościele pod wezwaniem WNMP .

Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych przez prowadzącego, p. Z. Rewkowskiego, po czym  został wprowadzony sztandar szkoły podstawowej  i  wspólnie odśpiewano  hymn państwowy oraz pieśń szkoły.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły p. R. Kowalska, która serdecznie powitała przybyłych gości, uczniów,  rodziców i grono pedagogiczne.   W swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na zmiany w systemie oświaty obowiązujące od września oraz na nowe wyzwania jakie stoją przed nauczycielami i uczniami.  Przypomniała   uczniów, którzy w minionym roku szkolnym otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w konkursach naukowych, sportowych i kulturalnych, uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz  otrzymali  stypendia. Słowa prośby skierowała do gimnazjalistów, prosząc  o objęcie opieką uczniów młodszych  rozpoczynających naukę w nowym, nieznanym im jeszcze miejscu. Skierowała również kilka słów do rodziców. Kończąc , dyrektor szkoły życzyła całej społeczności szkolnej sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym.

W dalszej części głos zabrała burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza, która na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, a następnie przedstawiła zmiany organizacyjne w naszej gminie  w związku z reformą oświaty. Zaprosiła wszystkich na otwarcie skateparku, które odbędzie się 16 września. Po czym życzyła nauczycielom i uczniom  dużo energii i optymizmu  na  kolejny rok szkolny.

Po zakończeniu uczniowie razem z wychowawcami udali się do klas, gdzie zostali zapoznani  z organizacją roku szkolnego 2017/2018.  Życzymy  wszystkim uczniom i pracownikom szkoły dużo zdrowia, uśmiechu i cierpliwości w nowym roku szkolnym. Powodzenia.

 

 

 Kamilla Olender