SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Znamy listę projektów w ramach II Szkolnego Budżetu Obywatelskiego Wszystkie

Data: 19-05-2021

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Bobolicach zostały zakwalifikowane  w ramach II edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego pod patronatem Burmistrza Bobolic następujące projekty:

  1. Wiata rekreacyjna – miejsce na terenie szkoły jako baza dla wypoczynku i spędzania czasu wolnego dla całej społeczności szkolnej podczas imprez i uroczystości szkolnych oraz spotkań klasowych. Będzie to strefa otwartej rekreacji, która umożliwi aktywne spędzanie czasu wolnego z korzyścią dla zdrowia.

 

  1. Strefa gier i zabaw – ma na celu aktywne spędzanie przerw na świeżym powietrzu . Zaproponowane gry zręcznościowe wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych, rozwiną aktywność ruchową i koordynację oraz spostrzegawczość. Gry  pomagają w budowaniu poprawnych relacji rówieśniczych oraz w nawiązywaniu przyjaźni.

 

  1. Gry korytarzowe  - projekt zakłada naukę rozmawiania ze sobą „na żywo”, w celu ponownej integracji społeczności szkolnej bez użycia telefonów komórkowych. Stwarzamy dla siebie przyjazne środowisko, które będzie uczyło współpracy, zdrowej rywalizacji oraz podniesie aktywność fizyczną.

 

  1. 4.    Zakup 2 stołów z nadrukowaną szachownicą oraz kompletnego wyposażenia umożliwiającego grę w szachy oraz warcaby – projekt zakłada ,że poprzez naukę gry w szachy i warcaby rozwiną się zdolności logicznego myślenia, spostrzegania i przewidywania. Wyznaczona strefa będzie służyła wszystkim chętnym uczniom do „zabijania” nudy i urozmaicenia pobytu w szkole i miłego spędzania przerw międzylekcyjnych.

 

 

Przedstawione projekty zostały poddane analizie formalno- merytorycznej przez zespół koordynacyjny w składzie: Grażyna Jankowska, Sylwia Dymek, Monika Pachołek. Projekty są zgodne z założeniami  Regulaminu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w ramach II edycji na 2022r. Wszystkie  wymienione projekty zakładają realizację na terenie macierzystej placówki.

 Od 17 do 21 maja b.r. uczniowie zapoznają się z głównymi celami zgłoszonych projektów. Elektroniczne głosowanie na wybrany projekt odbędzie się w dn. 24 – 28 maja 2021r.


                                                                Grażyna Jankowska