SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

  • Informacja

  • mLegitymacja

  • Dofinansowanie projektu ze środków UE: 187 106,80 PLN

  • Menu

  • SPRAWIEDLIWOŚĆ

Aktualności Wszystkie

Bardzo ważna informacja dla rodziców dziewczynek, które w 2021lub 2022 ukończą 12 lat 15-11-2021
Szanowni rodzice uczennic, które mają lub niebawem ukończą 12 rok życie. istnieje szansa zaszczepienia się na HPV. Potrzebne informacje znajdują sie pod linkiem. Szczepienia 
103. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 1918 - 2021 12-11-2021

Z okazji obchodów 103. rocznicy Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach 9 listopada 2021 roku odbył się uroczysty apel.

                                              Joanna Katolik

                                              Ewelina Rygiel - Strzelczak


 

„Szkoła do Hymnu” 12-11-2021

10 listopada 2021 roku Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła do Hymnu”. Jej głównym celem jest uczczenie Narodowego Dnia Niepodległości poprzez odśpiewanie Hymnu Państwowego o godz. 11:11.

Akcję ogólnopolską poprzedziły zajęcia oraz lekcje mające na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów prawdziwie patriotycznych postaw: miłości do Ojczyzny, poszanowania dorobku przeszłych pokoleń oraz akceptacji, szacunku i tolerancji dla osób reprezentujących inne przekonania, poglądy, religię, rasy i pochodzenie.

Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach


 

Zaproszenie do składania ofert na zakup pianina 01-11-2021

Zaproszenie do składania ofert na zakup pianina. 

Szczegóły dotyczące oferty zakupu znajdują się w załączniku (kliknij na link)Szkolny Klub Wolontariusza w akcji ,,Zbiórka dla Kubusia” 29-10-2021

Wolontariusze ze SKW przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach  w  dniach 16 i 23 października 2021 roku uczestniczyli w akcji ,,Zbiórka  dla Kubusia”.  Akcja odbyła się na terenie miasta  przy współpracy Fundacji Siepomaga. Wolontariusze  nazbierali do puszek  kwotę 2509,27 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto fundacji. Kolejna zbiórka odbędzie się 6 listopada 2021 roku.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy   :)

                                                                                                              Opiekunowie SKW


 
 

Ślubowanie klas I w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach 19-10-2021

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach są już pełnoprawnymi uczniami.  19 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

To był wyjątkowy dzień.

Uroczystość prowadziła p. Małgorzata Dziubak. Powitała ona zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli,  rodziców i uczniów. Uroczystość zaszczyciła swą obecnością Burmistrz Bobolic pani Mieczysława Brzoza.

W podniosłej atmosferze, przed sztandarem pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrekcja szkoły p. Dariusz Michalak i p. Grażyna Jankowska dokonali symbolicznego pasowania na ucznia.

Radość sprawiły dzieciom słodkie upominki, które wręczyła pani Burmistrz Mieczysława Brzoza oraz dyrekcja szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków i bliskich.

Piękne zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze oraz uroczysty nastrój sprawiły, że dzień tej na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

 

Jolanta Turkowska, Anna Malazdra , Małgorzata Dziubak


 

BohaterON – włącz historię! 15-10-2021

To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego oraz upowszechnianie historii Polski XX wieku. Kampania jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach kolejny już raz przyłączyła się do tej akcji. Na korytarzu szkolnym  została wykonana gazetka informująca o realizacji kampanii. Uczniowie podczas lekcji wraz z nauczycielami przypomnieli Bohaterów, czas akcji i idee Powstania Warszawskiego. Podczas zajęć zostały wyświetlone zdjęcia z tamtych dni oraz krótkie filmy, w których Powstańcy wspominali swoje przeżycia, strach oraz nadzieję, która dała im odwagę do walki o stolicę Polski. Podsumowaniem zajęć było wykonanie kartek przez uczniów, w których dzieci pisały życzenia i podziękowania do Bohaterów Warszawy.

Za swoją zeszłoroczną działalność szkoła otrzymała od organizacji podziękowania. 

 

Monika Pachołek 
Sylwia Dymek
Ewelina Santysiak


 


 

DEN w Szkole Podstawowej w Bobolicach 15-10-2021

14.10.2021r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach , w hali gimnastycznej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pod opieką nauczycieli uczniowie przygotowali akademię, w której pokazali swoje ogromne zdolności artystyczne. Na zakończenie życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły złożyli Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza oraz  Dyrektor szkoły Dariusz Michalak.  Nauczyciele otrzymali nagrody burmistrza i dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Nagrody zostały wręczone również pracownikom szkoły.

Małgorzata Dziubak

Ewelina Rygiel - Strzelczak


 

Uzupełnienie informacji dotyczącej Grantu PPGR (na podstawie informacji otrzymanej w dniu 13.10.2021r.) 14-10-2021

13.10.2021r.

Uzupełnienie informacji dotyczącej Grantu PPGR (na podstawie informacji otrzymanej w dniu 13.10.2021r.)

Dzieckiem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach grantu jest dziecko zamieszkujące miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Natomiast członek rodziny (krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawnym)), musiał  pracować niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwać w miejscowości objętej PPGR, ale nie musi to być ta sama Gmina, w której mieszka dziecko.

Oświadczenia należy złożyć wg miejsca zamieszkania dziecka.

#SadziMy 14-10-2021

To kampania ogólnopolska organizowana przez Lasy Państwowe z udziałem Pary Prezydenckiej. Celem akcji jest jednoczenie ludzi wokół przyrody, by ją chronić i pielęgnować. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach również wzięli udział w akacji. Przed wzięciem sadzonek do domu, wysłuchali krótkiej lekcji na temat celu akcji oraz jakie drzewo, gdzie najlepiej posadzić. Dzieci mogły wybrać gatunek drzewa, jaki chcą posadzić wokół swojego miejsca zamieszkania.

Monika Pachołek


 

Granty PGR - komputery AKTUALIZACJA 12-10-2021

ZWIĄZKU Z AKTUALIZACJĄ WNIOSKOW PROSZE O ZAPOZNANIE SIE Z TREŚCIĄ KOMUNIKATU.

GRANTY PPGR
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu .....

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 07-10-2021

Pierwszy piątek października to dzień szczególny dla miłośników matematyki. Właśnie wtedy w wielu miejscach na świecie obchodzony jest dzień tabliczki mnożenia. W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza jest to ważne święto, na które nasi uczniowie czekają i które chętnie celebrują. 

Nauczyciele matematyki


 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 03-10-2021
03.10.2021 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
Uwaga Rodzice - dofinansowanie na zakup laptopa, komputera lub tabletu będzie można otrzymać na:
​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i ....
NIEZAPOMNIANE ZWYCIĘSTWO - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918 - 1919. 28-09-2021

Uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach we wrześniu 2021r. włączyli się do realizacji projektu edukacyjnego pod nazwą ,,Wielkopolska w walce o niepodległość". Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza. 


 

                      Ewelina Rygiel - Strzelczak


 


Europejski Dzień Języków 28-09-2021

Europejski Dzień Języków – międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Nasza Szkoła przyłączyła się do obchodów  Dnia Języków Obcych. Klasa Va pod kierownictwem p. I. Zajączkowskiej przygotowała inscenizację pt.”Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”. W drugiej części apelu przedstawiciele klas IV-VIII mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej języków obcych w quizie językowym. 

Iwona Zajączkowska


 

Newsletter Wypisz się